Kontakt:

Zak³ad Remontów i Konserwacji D¼wigów
oraz robót elektrycznych El - D¼wig
Spó³ka cywilna K. Garczarczyk - J. Skowronek

ul. Felińskiego 21 / 1a
ul. Reptowska 53 A
41-908 Bytom

tel: (32) 286 45 02
tel. kom: 602 386 724
fax: (32) 286 04 54


info@el-dzwig.pl